Informasjonsfilm om skole- og internat tilbudet på Tosterødberget.

Filmen viser elevenes  skolehverdag med praktisk og arbeidslivsliknende opplæring innen Naturbruk, Teknologi og industrifag, Restaurant- og matfag samt Salg, service og reiseliv.

Vi får også innblikk i skolens internat tilbud og fritidsaktiviteter på kveldstid.

Til toppen