Informasjon til elever og foresatte

Halden videregående skole starter skoleåret 2020/2021 på gult nivå i trafikklysmodellen.Koronavirus - Klikk for stort bildeKorona-virus CDC/Unsplash  

Skolestart på gult nivå betyr at vi planlegger for at alle elever skal få et ordinært opplæringstilbud på fulltid. Alle i skolen, både elever og ansatte, må ivareta godt smittevern for å forebygge smitteutbrudd i skolen. Her kan du lese om hva skolen har tilrettelagt og hva du som elev må forholde deg til i skoledagen.

 

Være hjemme når du er syk

Det aller viktigste smittereduserende tiltaket er at de som er syke og kjenner symptomer fra luftveiene, holder seg hjemme. Da unngår du å smitte andre. Det er lav terskel for testing av Covid-19 nå, og vi ber deg ringe koronatelefonen i kommune, 488 85 200 hvis du har symptomer. Når du har tatt test, skal du være hjemme i påvente av svar på testen. Er svaret negativt, skal du allikevel være hjemme til og med en dag etter at du er symptomfri. Vi tilrettelegger så du kan følge undervisningen hjemmefra, enten i sanntid på Teams eller som organisert studiearbeid med oppgaver og/eller innleveringer. Hvis du følger opp dette arbeidet, får du ikke fravær.

 

Redusere antall nærkontakter og holde avstand

Klassen regnes som en kohort, men du skal ha fast plass og/eller faste samarbeidspartnere i klasserom og verksteder. To og to elever danner makkerpar som tar ekstra ansvar for hverandre. Dere trenger ikke være bestevenner, man skal være læringspartnere. Er den ene hjemme, f.eks. pga. karantene, blir makkeren en viktig støtte for at den som er hjemme kan følge undervisningen på skolen.

I fellesområdene skal du holde en meter avstand til andre. Klassen din får tildelt inngang og pauseområder inne og ute. Vi oppfordrer deg til å gå ut i pauser og fritimer. I fellesområdene er det bare et lite antall stoler rundt bordene, og det er tydelig markert hvor du kan sitte.

Klassene skal spise lunsj i klasserommet. Ta helst med matpakke. Skolens kantine er åpen, og det selges mat i porsjonspakninger. For å unngå trengsel og ansamlinger i kantina, får klassen din tildelt handletid på formiddagen. Betaling skjer med Vipps eller "tæpping" med bankkort.

På gulvet i fellesområdene og foran klasserommene er det gulvmerking som minner om å holde avstand i områder der det kan oppstå trengsel.

 

Ha god hygiene

I skolens innganger står det antibac, som du må bruke når du kommer inn i skolebygningen. Det er også antibac-dispensere i alle klasserom og verksteder. Det er viktig at du har god håndhygiene gjennom hele skoledagen. Du finner plakater om håndvask ved alle servanter i klasserom, verksteder og på toaletter. Når du går inn i ett nytt klasserom/verksted tørker du av egen arbeidsplass med antibac og papir, alternativt såpe og vann (gjelder ikke første økt). Hvis du hoster eller nyser, må du bruke papir eller albuekroken. Unngå å ta deg i ansiktet, eks. munn, nese, øyne, - dette er smitteinngangene for viruset. Utstyr som brukes av flere enn deg, skal rengjøres mellom hver av elevene som bruker utstyret. 

Ekspedisjonskontoret, biblioteket og kantina har pleksiglass i skrankene.

Skolen har forsterket renhold og vasker toaletter, servanter og ofte berørte gjenstander som dørhåndtak, trappegelendre m.m. hyppig gjennom skoledagen.

Til toppen