Halden videregående skole på gult nivå

Halden videregående skole går gradvis over fra rødt til gult nivå i uke 7.Koronavirus - Klikk for stort bildeKorona-virus CDC/Unsplash  

Gult nivå betyr at alle elever skal få et ordinært opplæringstilbud på fulltid. Alle i skolen, både elever og ansatte, må ivareta godt smittevern for å forebygge smitteutbrudd i skolen. Her kan du lese om hva skolen har tilrettelagt og hva du som elev må forholde deg til i skoledagen.

Være hjemme når du er syk

Det aller viktigste smittereduserende tiltaket er at de som er syke og kjenner symptomer fra luftveiene, holder seg hjemme. Da unngår du å smitte andre. Det er lav terskel for testing av Covid-19 nå, og vi ber deg ringe koronatelefonen i Halden kommune, 488 85 200, hvis du har symptomer. Når du har tatt test, skal du være hjemme i påvente av svar på testen. Er svaret negativt (at du ikke er smittet), kan du komme tilbake til skolen hvis du har god allmenntilstand. Det vil si at du føler deg frisk og er feberfri. Dette gjelder selv om du har noen symptomer på luftveisinfeksjon. Ved langvarig fravær grunnet korona, tilrettelegger skolen for at du kan følge undervisningen hjemmefra, enten i sanntid på Teams eller som organisert studiearbeid med oppgaver og/eller innleveringer. 

Redusere antall nærkontakter og holde avstand

Klassen regnes som en "kohort", men du skal ha fast plass og/eller faste samarbeidspartnere i klasserom og verksteder. To og to elever danner makkerpar som tar ekstra ansvar for hverandre. Dere trenger ikke være bestevenner, man skal være læringspartnere. Er den ene hjemme, f.eks. pga. karantene, blir makkeren en viktig støtte for at den som er hjemme kan følge undervisningen på skolen.

I fellesområdene skal du holde en meter avstand til andre. Klasserommene er åpne, slik at dere kan være i eget klasserom også i pausene. Hvis det er behov for å bruke fellesområder (eks. fritimer) må dere bruke følgende områder; atriet (ST, ID, PB), vrimlearealet (TI), mens HO, EL, IM og SR er i sine områder ved klasserommene. Biblioteket kan brukes til skolearbeid i fritimer, ikke som oppholdssted i pauser. Vi oppfordrer deg til å gå ut i pauser og fritimer. I fellesområdene er det bare et lite antall stoler rundt bordene, og det er tydelig markert hvor du kan sitte.

Skoledagen er organisert med to lunsjtider (kl. 10.30-11.00 og kl. 11.40-12.10) og det er to utsalgssteder i kantina. Utdanningsprogrammene er fordelt på de to ulike tidene og utsalgsstedene. Klassene skal spise lunsj i klasserommet. Ta helst med matpakke. Skolens kantine er åpen, og det selges mat i porsjonspakninger. Betaling skjer med Vipps eller "tæpping" med bankkort.

På gulvet i fellesområdene og foran klasserommene er det gulvmerking som minner om å holde avstand i områder der det kan oppstå trengsel. Ekspedisjonskontoret, IT-avdelingen, biblioteket og kantina har pleksiglass i skrankene.

Ha god hygiene

I skolens innganger står det antibac, som du må bruke når du kommer inn i skolebygningen. Det er også antibac-dispensere i alle klasserom og verksteder. Det er viktig at du har god håndhygiene gjennom hele skoledagen. Du finner plakater om håndvask ved alle servanter i klasserom, verksteder og på toaletter. Når du går inn i et nytt klasserom/verksted, tørker du av egen arbeidsplass med antibac og papir, alternativt såpe og vann (gjelder ikke første økt). Hvis du hoster eller nyser, må du bruke papir eller albuekroken. Unngå å ta deg i ansiktet, eks. munn, nese, øyne, - dette er smitteinngangene for viruset. Utstyr som brukes av flere enn deg, skal rengjøres mellom hver av elevene som bruker utstyret. 

Skolen har forsterket renhold og vasker toaletter, servanter og ofte berørte gjenstander som dørhåndtak, trappegelendre m.m. hyppig gjennom skoledagen.

Til toppen