Informasjonsmøte for foresatte - Idrettsfag Vg1

mandag 19. august 2019, 19.30 - 20.30

Informasjon

Halden videregående skole ønsker et godt samarbeid med foresatte til våre elever. Vi inviterer derfor alle foresatte til informasjonsmøter tidlig i skoleåret.

 

Siden idrettsfag skal ut på tur kort tid etter skolestart inviterer vi derfor til foreldremøte for klassene allerede første skoledag i forbindelse med skolens felles foreldremøte for alle VG1 og VG2/VG3.
Skolens fellesmøte for VG1 vil være i gymsalen fra kl 17.30 til 19.30. Etter fellesmøtet samler vi alle foresatte til 1IDRA til foreldremøte for klassen.

 

Dag og dato Mandag 19.08.2019
Tidspunkt Foreldremøte for 1IDRA: Kl 19.30
Sted Porsnes rom E204

 

I møtet vil det gis generell informasjon om blant annet fraværsgrenser og reglementet rundt dette, samt skolens ordensreglement.
Elevtjenesten ved skolen vil presentere seg og informere om stipendordning fra Lånekassa og muligheter videre etter videregående skole.
Deretter vil klassens kontaktlærer og fagleder informere om hva elevene kan forvente i løpet av skoleåret og sin tid som idrettselever.

 

Representanter fra skolens elevtjeneste, utdanningsleder, fagleder for idrettsfag og kontaktlærere vil delta på møtet.

 

Vel møtt!

Sted

E204
 

Kontakt

Legg til hendelsen i din kalender