Informasjonsmøte for foresatte Idrettsfag

Halden videregående skole ønsker et godt samarbeid med de foresatte til våre elever. Vi inviterer derfor en av de foresatte til informasjonsmøte tidlig i skoleåret. 

  • Onsdag 16. september kl 18.00 for Idrettsfag (Auditoriet på Porsnes)

Møtet vil pga. smittevern (korona) kun være for en foresatt pr elev og vil bli ledet av kontaktlærer. Du må vite navnet på kontaktlærer eller hvilken klasse eleven din går i når du kommer. 

Agenda for møtet 

  • Informasjon om skolen (smittevern, fraværsgrense, skolens ordensreglement mm.)
  • Informasjon om utdanningsprogrammet og utdanningsløpet 

Smittevernstiltak vil bli ivaretatt. Det er særskilt viktig at forfall meldes, slik at deltakerlister kan holdes oppdaterte med tanke på smittesporing. Koronasituasjonen nasjonalt/lokalt kan medføre endringer. Ved symptomer på luftveisinfeksjon må du holde deg hjemme. 

Rektor, kontaktlærer, fagleder, utdanningsleder og rådgiver vil delta. 

Dato
16. september 2020
Tid
Varer hele dagen
Sted
Halden vgs
Til toppen