Lytt til teksten
a a a
Utskriftsvennlig versjon Tips en venn

Tosterødberget

Tosterødberget har et internatskoletilbud med mer enn 40 års erfaring innenfor tilpasset opplæring.

 

Avdelingen har 4 utdanningsprogram og 24 elevplasser. Internatet har 15 plasser. Elevene kommer primært fra Østfold fylke.

Opplæringen
Opplæringen bygger på en grunnkompetansemodell innenfor yrkesfag med redusert gruppestørrelse.

Tilbudet retter seg i første rekke mot elever med behov for sosial læring i et praktsk organisert læringsmiljø, elever med sosiale- og emosjonelle vansker, og elever som har behov for et miljøskifte og/eller et strukturert botilbud.

Skolen arbeider fremtidsrettet og fokuserer på holdningsskapende arbeid der fellesskap og ansvarlighet vektlegges. Opplæringen gjennomføres med referanse til konsekvenspedagogikkens filosofi og metodikk og sidestiller sosial og faglig læring.

Medarbeidere
Medarbeiderne  ved Tosterødberget består av lærere, fagarbeidere, miljøarbeidere og andre ansatte og utgjør i alt ca 25 hel- og deltidsstillinger, alle med forpliktelse til skolens pedagogiske plattform.

Utdanningsprogram
Alle utdanningsprogrammene inneholder elementer fra Vg1 og Vg2, og grunnkompetansemodellen åpner for opplæringskontrakt/ lærekandidatavtale etter fullført 2 år i skole. Opplæringen er praktisk lagt opp og arbeidslivsliknende.

Følgende utdanningstilbud finnes ved Tosterødberget:

  • Restaurant- og matfag
  • Teknikk og industriell produksjon
  • Service og samferdsel
  • Naturbruk

Internatene
Tosterødberget tilbyr helgdøgnsplasser ved internatet og har et organisert fritidstilbud. Internatet er bemannet hele døgnet og har fokus på sosial læring. 

Det legges til rette for at elevene oppnår kompetanse som er nødvendig for et selvstendig liv i en egen bolig.

Søke Tosterødberget
Hovedinntaket er i august som for alle videregående skoler. Søknadsfrist er 1.februar.

Halden vgs. Tosterødberget praktiserer i tillegg kontinuerlig inntak. Søkere må ha en sakkyndig uttalelse fra PPT.

Søker du heldøgnsplass, eller du er søker utenfor Halden-regionen, må hjemkommunen dekke andel av internatkostnader på kr 242000,- pr skoleår.

 

Kart

 


Vis større kart

Sist endret 03.02.2017