Lytt til teksten
a a a

Om skolen

Halden videregående skole har ca 1200 elever og 250 ansatte fordelt på fire avdelinger, Porsnes , Risum, Tosterødberget og Halden fengsel.

Skolen ble opprettet i 1996 etter at de videregående skolene Christian August, Porsnes, Risum og Tosterødberget ble slått sammen til én skole under navnet "Halden videregående skole".

I 2004 ble Christian August (allmennfaglig) nedlagt og flyttet til nybygget på Porsnes. I 2010 fikk Halden videregående en ny avdeling i Halden fengsel. Avdeling Risum er delt på to lokaliteter; Iddeveien 37 og Iddeveien 44 (Norlux).

Det er utplassert hjertestartere ved skolens avdelinger.

 

Porsnes
porsnes_215_144

Porsnes ligger i nær tilknytning til Halden sentrum, geografisk plassert mellom Halden storsenter og Norske Skog Saugbrugs.

Les mer om Porsnes
Risum
risum_215_144.jpg

Risum ligger ved Fredriksten festning og består av bygninger fra flere tidsepoker.

 

Les mer om Risum
Tosterødberget
Tosterødberget - forside

Tosterødberget har et internatskoletilbud med mer enn 40 års erfaring innenfor tilpasset opplæring.

Les mer om Tosterødberget
Halden fengsel
halden_fengsel_areal.jpg

Halden fengsel tok imot sine første innsatte i mars 2010. Halden videregående skole har ansvaret for opplæringstilbudet.

Les mer om Halden fengsel