Lytt til teksten
a a a
Utskriftsvennlig versjon Tips en venn

Privatisteksamen høsten 2017

Oppmelding til privatisteksamen høsten 2017. Frist for oppmelding er 15. september!

Alle privatister skal melde seg opp til eksamen på privatist-web. Internettadressen er www.privatisweb.no

Husk at du må ha "Min-ID" tilgjengelig ved oppmeldingen.

 

Husk at i noen fag er det krav om både skriftlig og muntlig eksamen for at faget skal være bestått.

Er du ikke sikker på hvordan muntlig eller muntlig-praktisk eksamen gjennomføres? Se rammedokumentene på denne link.

Eksamensplan for sentralt gitt skriftlig eksamen finner du her.

 

Se nyttig informasjon på fylkeskommunens internettside her.

 

§ 3-27. Melding av privatistar til eksamen i vidaregåande opplæring

Privatistar har sjølve ansvaret for å melde seg til eksamen til den skolen eller den instansen som fylkeskommunen fastset. Utdanningsdirektoratet fastset meldingsfristar og korleis eksamen skal gå føre seg. Skolen eller den instansen som fylkeskommunen peikar ut, avgjer om meldinga kan godkjennast.

Ein privatist kan ikkje melde seg til eksamen i det same faget fleire stader ved same eksamen.

Den som er elev i eit fag ved fristen for melding til privatisteksamen, kan ikkje melde seg som privatist i faget til denne eksamenen. Heiltidselevar kan ikkje utan å endre elevstatusen sin, jf. § 6-2, melde seg av eit fag for å ta faget som privatist.

Privatistar må betale prøveavgifta i samsvar med fastsette satsar. Dette gjeld ikkje for utsett eksamen etter § 3-35 og ny eksamen etter § 3-36 og § 3-37.

Publisert: 01.09.2017      Sist endret: 14.09.2017
Trond Langvik