Lytt til teksten
a a a
Rådgivere

Våre viktigste oppgaver er å hjelpe deg med valg av utdanning og yrke.

Gi hjelp til deg med faglige, sosiale eller personlige problemer 

Les mer om Rådgivere
Helsesøster

Skolehelsetjenesten er et tilbud til alle elever i videregående skole i Halden,

Les mer om Helsesøster
Sosialfaglig rådgiver

Ann-Charlott Kindblad er ansatt i Halden kommune / NAV Halden og kan hjelpe deg med å kontakte NAV-kontoret i den kommunen du bor, så slipper du å ta turen til NAV hvis du har det behovet.

Les mer om Sosialfaglig rådgiver
PPT/OT

Pedagogisk-psykologisk tjeneste gir råd og veiledning til elever, lærere og foresatte i forhold til utfordringer av personlig karakter eller problemer knyttet til gjennomføringen av opplæringen.

Oppfølgingstjeneste (OT), hjelper elever som avbryter opplæringen.

Les mer om PPT/OT
Miljøarbeider

Halden vgs ønsker å jobbe for å bedre elevenes skolemiljø. Vi har derfor en voksen som er ute i miljøet hvor elevene oppholder seg.

Les mer om Miljøarbeider